Έλεγχος θερμοκρασίας των δωματίων ενός σπιτιού με εφαρμογή Android (Bachelor thesis)

Κουτσός, Θεόδωρος/ Μαντέσου, Ελένη


Ο κτιριακός αυτοματισμός περιγράφει την προηγμένη λειτουργικότητα που παρέχεται από το σύστημα ελέγχου ενός κτιρίου. Ένα σύστημα κτιριακού αυτοματισμού είναι παράδειγμα ενός κατανεμημένου συστήματος ελέγχου. Αυτό το σύστημα είναι ένα αυτοματοποιημένο έξυπνο δίκτυο που αποτελείται από ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές συσκευές και αισθητήρια που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο διαφόρων παραμέτρων σε ένα κτίριο
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
Keywords: πλακέτα Arduino;Arduino GPRS Shield;Breadboards 19;κώδικας στην γλώσσα IDE (Arduino);ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού, 2018--9910
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11514
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11514
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.