Ο εσωτερικός έλεγχος και η διαφθορά στο δημόσιο (Master thesis)

Καραγαβριηλίδου, Ευαγγελία


Internal control has a really important role to the modern model of public administration. Corruption, mismanagement and bureaucracy have overwhelmed the public services, with the only solution being better control of the procedures and improvement of organization in every civil service. This diploma thesis designed in that way, to analyze the concepts of internal control and corruption and also, to be understandable the positive impact of these controls on tackling the problems faced by the Greek civil sector. Finally, some interviews and case studies, which presented above, highlight the relationship between corruption and internal control that offer substantial improvements in both efficiency and effectiveness of governance
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος;διαφθορά;δημόσιος τομέας;ελεγκτικά σώματα;Internal control;corruption;public sector;supervisory bodies
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2018--9924
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11501
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karagavrihlidou.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11501
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.