Έρευνα των προτιμήσεων των επισκεπτών ενός Spa της Ελλάδας, με σκοπό τη βελτίωση υπηρεσιών των κέντρων ευεξίας-Spa: (Master thesis)

Τσούτη, Παναγιώτα


The present study entitled "Research on the preferences of visitors of a spa in Greece, aiming at improving the services of Spa centers: Study of the operation of a natural wellness center in Thermopylae", Greece, aims at studying the preferences of the visitors of a spa, in order to optimize the quality of the services in the wellness centers, as well as their overall image and service. The methodological approach to achieving the above objective included conducting a quantitative survey of a sample of 320 individuals. A prerequisite for participants in this research was to have at least one experimental experience in a spa or in a natural thermal spring. The quantitative survey was carried out at the "Aqua Marine Spa" of the Petasos Resort & SPA Hotel on Mykonos, Greece. During the summer period July - October 2017. Through this study from our feedback of the 320 people we are researched whether it would be successful to create a natural thermal SPA in the Thermopylae, Greece area. For this reason a professional report is made on the qualitative characteristics of the thermal spring water of Thermopylae, Greece, as well as on the general benefits of the use of spa treatments and natural thermal springs. The information extracted from the results of the survey concludes that visitors of different nationalities, ages, economic strata and gender have basically shared expectations of visiting the wellness centers and the services they offer in these places. This also applies to their common interests in alternative forms of tourism, such as wellness tourism and other activities included in their holiday program, such as sports, massage, culture, and history. All of this is commented on and analyzed in the corresponding chapters. Conclusion, it is hopeful with the positive feedback of our 320 tourists that their interest in taking part of a holiday including a spa visit in Thermopylae, Greece was positive
Alternative title / Subtitle: Μελέτη περίπτωσης λειτουργίας κέντρου φυσικής ευεξίας στις Θερμοπύλες
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: κέντρο ευεξίας;ποσοτική έρευνα;Spa/spa;ιαματικός τουρισμός;προτιμήσεις επισκεπτών Spa;Θερμοπύλες - Ελλάδα;Wellness center;quantitative research;thermal tourism;Spa preferences;Thermopylae - Greece
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ- Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, 2018--9978
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11451
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsouti.pdf2.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11451
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.