Εργαστηριακός έλεγχος πρωτογενούς αιμόστασης (Bachelor thesis)

Μανάτου, Μαρκέλλα


This paper describes not only the ways in which primary haemostasis can be checked but also basic knowledge about blood and haemostasis which are necessary in order to understand the mechanism and then the way in which it is controlled at the laboratory. Also, reference is made to diseases of primary haemostasis, as it is necessary in order to inspect the proper function of haemostasis, and handle pathological conditions
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Keywords: αιμόσταση;έλεγχος;αναλυτής;αιμοπετάλια;αγγείο;haemostasis;control;analyzer;platelets;vessel
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, 2018—9987
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11445
Item type: bachelorThesis
Name(s) of contributor(s): Μανάτου, Μαρκέλλα
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Publication date: 2018-07-12
Bibliographic citation: Μανάτου, Μ. (2018). Εργαστηριακός έλεγχος πρωτογενούς αιμόστασης (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Σε αυτή την εργασία περιγράφονται αναλυτικά, όχι μόνο οι τρόποι με τους οποίους γίνεται ο έλεγχος της πρωτογενούς αιμόστασης, αλλά και βασικές γνώσεις σχετικά με το αίμα και την ίδια την αιμόσταση, απαραίτητες για να κατανοήσει κάποιος το μηχανισμό της και σε συνέχεια τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος της σε εργαστηριακό βαθμό. Επίσης γίνεται αναφορά σε παθήσεις της πρωτογενούς αιμόστασης, καθώς είναι απαραίτητο πως για να κρίνει κάποιος τη σωστή λειτουργία της αιμόστασης, πρέπει να γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται σε παθολογικές καταστάσεις
This paper describes not only the ways in which primary haemostasis can be checked but also basic knowledge about blood and haemostasis which are necessary in order to understand the mechanism and then the way in which it is controlled at the laboratory. Also, reference is made to diseases of primary haemostasis, as it is necessary in order to inspect the proper function of haemostasis, and handle pathological conditions
Advisor name: Κωνσταντινίδου, Βασιλική
Examining committee: Κωνσταντινίδου, Βασιλική
Publishing department/division: Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Publishing institution: teithe
Number of pages: 80
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11445
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.