Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων τριών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών (Bachelor thesis)

Μακρυγιάννη, Αγλαΐα


Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων τριών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο , εντός του σύγχρονου οικονομικού πλαισίου.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ναυτιλιακές εταιρείες;Χρηματιστήριο;Χρηματοοικονομική ανάλυση;ATTICA GROUP;A.N.E.K.;MINOAN LINES
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11414
Table of contents: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1.ΣΚΟΠΟΣ…………………………………………………………………………………. 4 1.2.ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ………………………………………………………………………. 5 Εσωτερική ανάλυση………………………………………………………………….. 5 Εξωτερική ανάλυση…………………………………………………………………... 6 1.3.ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ………………………………………………………………… 6 Κάθετη ανάλυση……………………………………………………………………… 7 Οριζόντια ανάλυση…………………………………………………………………… 9 Αριθμοδείκτες τάσης…………………………………………………………………. 10 Ανάλυση με αριθμοδείκτες…………………………………………………………… 10 Ανάλυση SWOT……………………………………………………………………… 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 2.1 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ………………………………………………………………... 14 2.1.1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……………………………………………………………………. 15 2.1.2.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ…………………………………………………………………... 16 2.2 ATTICA GROUP………………………………………………………………………... 19 2.2.1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……………………………………………………………………. 19 2.2.2.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ…………………………………………………………………... 20 2.3 A.N.E.K…………………………………………………………………………………… 22 2.3.1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ……………………………………………………………………. 23 2.3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ…………………………………………………………………... 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 3.1.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MINOAN LINES………….. 26 3.2.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ANEK LINES……………... 35 3.3.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ATTICA GROUP…………. 48 3.4.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ…. 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………….. 61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………………. 63
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11414
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.