Παραδοσιακό βιβλίο και e–book:Απόψεις παιδαγωγών προσχολικής αγωγής (Bachelor thesis)

Κουσιδώνη, Ευθυμία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχεδιάστηκε έχοντας ως σκοπό να φανούν, μέσα από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, οι απόψεις που έχουν παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής για το παραδοσιακό βιβλίο καθώς και το e – book. Το δείγμα το οποίο συμμετείχε στην έρευνα αφορούσε 10 παιδαγωγούς που εργάζονταν με παιδιά προσχολικής ηλικίας.Οι παιδαγωγοί αυτοί εργάζονταν σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Παιονίας. Τα ερωτηματολόγια τα οποία σχεδιάστηκαν για την έρευνα αυτή και τα οποία μοιράστηκαν στους παιδαγωγούς είχαν ως θέμα το παραδοσιακό βιβλίο και το e-book.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Keywords: βιβλίο;ηλεκτρονικό βιβλίο;παιδαγωγοί;ερωτηματολόγιο
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας,2018--αα10455
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11409
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kousidoni.pdf363.75 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11409
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.