Φροντίδα στη γυναίκα πριν και μετά την καισαρική τομή (Bachelor thesis)

Τόλη, Βασιλική/ Κατσάνη, Νικολέτα


Η σχέση της μητέρας με το νεογνό δεν αρχίζει μόνο τη στιγμή της γέννησης του, είναι δεδομένο ότι ξεκινά από την ενδομήτριο ζωή, με τα διάφορα στάδια που το έμβρυο εξελίσσεται. Οι επιδράσεις,οι οικογενειακές, ψυχικές και σωματικές λαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κύησης και στην ανάπτυξη δεσμών με το έμβρυο στην αρχή, και το νεογνό στη συνέχεια. Η καλή ψυχική και σωματική κατάσταση, λαμβάνουν σημαντικό ρόλο στην καλή πορεία της κυήσεως και του τοκετού αλλά και της λοχείας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στην επίτοκο, αλλά και στο περιβάλλον της, ότι η κύηση είναι φυσιολογικό γεγονός. Ο θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας και συνιστάται πρόσθετη υποστηρικτική φροντίδα στις γυναίκες που θηλάζουν μετά από καισαρική τομή.Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τη Φροντίδα στη Γυναίκα πριν και μετά τη Καισαρική Τομή. Αρχικά παρατίθενται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η καισαρική τομή, οι επιδράσεις που μπορεί να έχει στην υγεία τόσο της μητέρας όσο και του νεογνού καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην επιλογή αυτής της μεθόδου έναντι του φυσιολογικού τοκετού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την μεταγεννητική αποκατάσταση της γυναίκας από καισαρική τομή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Μαιευτικής
Keywords: καισαρική τομή;οφέλη;κίνδυνοι;λοχεία
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Μαιευτικής,2018--αα10459
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11406
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toli-Katsani.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11406
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.