Η επίδραση της χορήγησης μίγματος μαννοζο-ολιγοσακχαρίτων και αμινοξέων-πεπτιδίων στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων μοσχαριών. (Master thesis)

Τάτσης, Βαγγέλης


The purpose of the present thesis is to study the effect of dietary administration of mannose oligosaccharides and amino acids-peptides on the zootechnical and hematological parameters of growing calves in lactation. The first part refers to the evolution of livestock breeding in Greece, in particular the dairy farming sector, to feed and nutrients, to growing calves, to the criteria of hematological parameters, and to the categories of additives, while in the second part study design, material, results, discussion, and finally the conclusions of the research are listed.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: μοσχάρια φυλής Χολστάϊν;μαννοζο-ολιγοσακχαρίτων;αμινοξέα;πεπτίδια;ζωοτεχνικοί παράμετροι;αιματολογικές παράμετροι;mannan-oligosacharides;aminoacids;peptides;zootechnical parameters;hematological parameters
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΓΤΤΔ-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2018--αα10473
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11388
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τatsis.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11388
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.