Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα (Bachelor thesis)

Σολαχίδου, Ντιάνα


The purpose of this thesis is to highlight the technical projects, their proper management and the new modeling methodologies.In the context of the upgrading of technical projects and because of the high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete and high quality representation of construction work.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Keywords: τεχνικά έργα;κατασκευαστική βιομηχανία;τοποθεσία;μελέτη;πισίνα;τεχνική έκθεση
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,2018--αα10478
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Publication date: 2018-11-19
Bibliographic citation: Σολαχίδου, Ν.(2018). Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη.
Abstract: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη των τεχνικών έργων, η σωστή τους διαχείριση και οι νέες μεθοδολογίες μοντελοποίησης.Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των τεχνικών έργων και λόγω των υψηλών απαιτήσεων στην κατασκευή κατοικιών, είναι απαραίτητη η γνώση και η χρήση της μεθοδολογίας BIM από τους πολιτικούς μηχανικούς για την απλούστερη, πληρέστερη και υψηλής ποιότητας εκπροσώπηση των κατασκευαστικών εργασιών.
The purpose of this thesis is to highlight the technical projects, their proper management and the new modeling methodologies.In the context of the upgrading of technical projects and because of the high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete and high quality representation of construction work.
Advisor name: Λιόλιος, Αντώνης
Examining committee: Λιόλιος, Αντώνης
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Publishing institution: teithe
Number of pages: 55σ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Solaxidou.pdf3.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.