Μελέτη περίπτωσης: Εκπαιδευτικό μάρκετινγκ του 2ου Δημοτικού σχολείου χώρας Καλύμνου και επιρροές του εναλλακτικού τουρισμού στην εκπαίδευση (Master thesis)

Καζαβούλη, Νομική


The current thesis titled “Case Study: Educational Marketing of the 2 nd Primary School of Chora on Kalymnos Island and the influence of alternative forms of tourism in education” studies the way in which educational marketing can be developed by influencing or creating alternative tourism enterprises that are linked to school activities and programmes. It is being attempted to devise a business plan for a public school facility that will aim towards educational tourism with an academic character.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Keywords: εναλλακτικός τουρισμός;στρατηγικός σχεδιασμός;μοντέλο servuction;εκπαίδευση;μάρκετινγκ;μείγμα μάρκετινγκ;εκπαιδευτικό μάρκετινγκ;μάρκετινγκ τόπου;Κάλυμνος;alternative forms of tourism;education marketing;marketing mix;strategic planning;servuction model;education;place marketing;Kalymnos
Description: Μεταπτυχιακή εργασια--ΣΔΟ-Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2018--αα10484
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11377
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazavouli.pdf974.49 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11377
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.