Διαδικασίες Εισαγωγών και Εξαγωγών στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Ζανέτα, Κυριακή


Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούν και θα αναπτυχθούν οι ανάγκες της Ελλάδας για εισαγωγή προϊόντων από ξένες χώρες, καθώς επίσης και η ανάγκη εκείνων να αποκτήσουν εξαγόμενς προϊόντα από την Ελλάδα. Επίσης θα δωθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάλυση των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση μεταξύ των διαδικασιών Εισαγωγών και Εξαγωγών μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας. Η σύγκριση αυτή θα αφορά κυρίως τα έγγραφα- δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε μία χώρα από την άλλη, στις μεταξύ τους συναλλαγές. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται ανάλυση της εξέλιξης τόσο των Εισαγωγών όσο και των Εξαγωγών στην Ελλάδα τα έτη 2008 έως 2014. Αυτό έχει ως σκοπό να γνωστοποιήσει τη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, όπως επίσης και την ανάγκη για εισαγωγές, συμπεραίνοντας πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συναλλαγές για την οικονομία της χώρας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ελλάδα;εισαγωγές-εξαγωγές;εμπορικό ισοζύγιο;οικονομία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11354
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ «ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ» 1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ....................................................................................................................................... σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ» 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ...................................................................σελ.7 2.2 ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ...............................................................................................σελ.8 2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ..............σελ.9 2.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ................................................................................σελ.10 2.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ............................................................. ....σελ.12 2.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ....................................σελ.14 2.7 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.................................σελ.18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩΣΙΑ» 3.1 ΣΤΑΔΙΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ.......σελ.19 3.1.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ.......................................................................σελ.20 3.2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ...................................................................................................................σελ.20 3.2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ....................................................................σελ.36 3.2.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ..............................................σελ.38 3.2.3 ΕΙΔΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ...........................................................................................σελ.40 3.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ.........................................................................σελ.43 3.3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ..........................................σελ.44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ «ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2014» 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................................................σελ.48 4.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ...........................................σελ.49 4.2.1 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ...................................................................σελ.49 4.2.2 ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ..................................σελ.50 4.2.3 Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ............................................................σελ.51 4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ..............................................................σελ.52 4.4 ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.................................σελ.57 4.5 ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....................................................................................................σελ.63 4.5.1 Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ..........................................................................................σελ.64 4.5.2 Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ......................................................................................σελ.65 4.6 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ..............................................................................................................σελ.63 4.6.1 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ …......................................................σελ.63 4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.............................................................................................................................σελ.64 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....................................................................................................................................σελ.69
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11354
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.