Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Η εξέλιξή τους μέσα στην οικονομική κρίση (Bachelor thesis)

Κυριακόπουλος, Φώτιος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚυριακόπουλος, Φώτιοςel
dc.date.accessioned2020-02-05T10:48:33Z-
dc.date.available2020-02-05T10:48:33Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11350-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕλλάδαel
dc.subjectΑεροπορικές εταιρείεςel
dc.subjectΟικονομική κρίσηel
dc.subjectΤουρισμόςel
dc.subjectLCCsen
dc.titleΑεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Η εξέλιξή τους μέσα στην οικονομική κρίσηel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary6862-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2015-06-02-
heal.bibliographicCitation"Κυριακόπουλος Φώτιος"," Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους Η εξέλιξή τους μέσα στην οικονομική κρίση", "Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων", "ΤΕΙ","2015"el
heal.abstractΗ εργασία αυτή πραγματεύεται τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, την εμφάνισή και την πορεία τους, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Ευρώπη, επικεντρωνόμενη στην αεροπορική εταιρεία «EasyJet» που έχει καταφέρει να ηγηθεί με τις καινοτομίες της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της Ευρώπης στον τομέα αυτό.el
heal.tableOfContentsΕισαγωγή 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 9 Αεροπορία και αεροπορικές μεταφορές 9 1.1 Ιστορική αναδρομή 9 1.2 Υποδομές – Αεροδρόμια – Αεροπορικές μεταφορές 11 1.3 Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 15 Μεταφορές και Τουρισμός 15 2.1 Μεταφορές 15 2.2 Τουρισμός και Αερομεταφορές 15 2.3 Η Διαδικασία Σχεδιασμού των Μεταφορών 16 2.4 Οι Μελλοντικές Τάσεις στην Παγκόσμια Τουριστική Αγορά 18 2.5 Οι Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (Llc) Διεθνώς 20 2.5.1 Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των εταιριών χαμηλού κόστους 20 2.5.2 Συνήθεις πρακτικές εταιριών χαμηλού κόστους 22 2.5.3 Οι εταιρίες χαμηλού κόστους στο παρελθόν και σήμερα 24 2.5.4 Η ανάπτυξη των εταιριών χαμηλού κόστους (LCC) 26 στην Ελληνική περιφέρεια 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 31 Αεροπορικές Εταιρίες 31 3.1 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) 31 3.2 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) – Επιχειρησιακά 32 μοντέλα (Business models) – Λειτουργικά χαρακτηριστικά (Operating 32 Features) 32 3.3 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) και Marketing 33 3.4 Οι Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) σε Μελέτες 35 Περιπτώσεων(LCCs Case Studies) 35 3.5 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) και Αεροδρόμια 36 3.6 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs): 38 Ανταγωνισμός & στρατηγική 38 (strategy, strategic groups - Porter’s model, strategic management, 38 corporate strategy, competition, competitive advantage) 38 3.7 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους (LCCs) και Στρατηγικές 40 Εισόδου(LCCs Market Entry) 40 3.8 Αεροπορικές Εταιρίες Χαμηλού Κόστους και Τουρισμός 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 45 Επιχειρησιακή στρατηγική 45 4.1 Η στρατηγική του χαμηλού κόστους (low-cost strategy) 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 49 Βιομηχανία των Αερομεταφορών Χαμηλού κόστους 49 5.1 Εισαγωγή στην βιομηχανία των αερομεταφορών χαμηλού κόστους 49 5.2 Προσδιορίζοντας τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους LCCs 50 5.3 Το επιχειρησιακό μοντέλο των αεροπορικών εταιριών χαμηλού 53 κόστους (LCCs business model) 53 5.3.1 Τα συστατικά ενός επιχειρησιακού μοντέλου 54 5.3.2 Το Επιχειρησιακό μοντέλο των LCCs 55 5.7 Τυπολογία αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους 62 5.7.1 Αντιγραφείς του «Southwest model» (Southwest copy-cats) 63 5.7.2 Θυγατρικές (Subsidiaries) 63 5.7.3 Cost cutters 64 5.7.4 Διαφοροποιημένοι αερομεταφορείς ναυλωμένων πτήσεων (charter carriers). 64 5.8 Το μοντέλο της Southwest Airlines (Southwest-model) 65 5.9 Η ανάπτυξη των LCCs 68 5.9.1 ΗΠΑ : Η Southwest και η «γέννηση» της έννοιας του χαμηλού κόστους 70 5.10 Προσδιοριστικοί παράγοντες εισόδου και ανάπτυξης των 70 αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους 70 5.11 Η στρατηγική απάντηση των «παραδοσιακών αερομεταφορέων» στο 74 μοντέλο των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους (LCCs) 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 79 Η «βιομηχανία» των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 79 6.1 Η ευρωπαϊκή διάσταση του μοντέλου των αεροπορικών εταιριών 79 χαμηλού κόστους (Low Cost Carriers ή No-frill carriers) 79 6.2. Η αγορά των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους στην ΕΕ 82 6.3 Η είσοδος των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους 92 6.4 Η εικόνα των low cost αερομεταφορέων 96 6.5 Η αγορά της ανατολικής Ευρώπης 105 6.6 Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους 111 Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 115 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 121 Στοιχεία για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες 121 χαμηλού κόστους 121 Easyjet 123 Ryanair 127 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 129el
heal.advisorNameΚασσιανίδης, Φώτιοςel
heal.committeeMemberNameΚασσιανίδης, Φώτιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages130 σ.-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11350
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.