Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η εφαρμογή άτυπων μορφών μάθησης στην αυτοεκτίμηση των μαθητών του εσπερινού σχολείου και στο γραμματισμό τους. Μελέτη περίπτωσης του εσπερινού γυμνασίου - λυκειακών τάξεων Τρικάλων (Master thesis)

Καλογιάννη, Βασιλική - Αλίκη


Η εργασία αυτή υπήρξε αποτέλεσμα πολύχρονης ενασχόλησης με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε ένα Εσπερινό Σχολείο, το μαθητικό δυναμικό του οποίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με εκείνο των ημερησίων σχολείων. Στόχος, λοιπόν της μελέτης περίπτωσης ήταν να διερευνηθεί η συμβολή και η επίδραση της εφαρμογής άτυπων μορφών μάθησης, όπως το role play και το e-chained story που χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση προγραμμάτων, στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και στο γραμματισμό των μαθητών.
Alternative title / Subtitle: The european programs and the implementation of informal teaching methodsin self - esteem and literacy of the students of the evening secondary school "case study of the high school and lyceum of Trikala
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ευρωπαϊκά προγράμματα;Κινητοποίηση;Γραμματισμός;Άτυπες μορφές μάθησης;Role play;Σειριακή αφήγηση
Description: Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα εργασίας πολλών ετών με ευρωπαϊκά προγράμματα σε εσπερινά σχολεία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11310
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11310
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.