Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών ευεξίας και spa. Η περίπτωση των λουτρών Αγίας Παρασκευής στη Χαλκιδική (Master thesis)

Πέγια, Αργυρώ


The purpose of this research is to investigate the perceptions of modern users of Saint Paraskevi spas. For this purpose, a survey was carried out, using about 300 configured questionnaires This constituted, an attempt to statistically investigate individual characteristics and attitudes of visitors’ views, in relation to the extent of satisfaction of their visit to the thermal baths. Parallel to this, it would also allow for the categorization of the visitors, into discrete groups (clusters) according to their characteristics and attitudes. The method chosen as the most suitable in order to achieve one of the two main objectives of this study which was to investigate the possible relationship between the characteristics of the visitors’ clusters and the visitors’ satisfaction degree is the two step cluster analysis combined with the technique of categorical regression.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Keywords: Λουτρά;Ποιότητα υπηρεσιών;Ευεξία;Ικανοποίηση πελατών;Spa;Quality of service;Wellness;Customer satisfaction
Description: Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των σύγχρονων χρηστών των ιαματικών λουτρών Αγίας Παρασκευής.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11289
Table of contents: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Γενικά για τον τουρισμό 1 1. 1 Ορισμός του Τουρισμού 1 1. 2.Διακρίσεις Τουρισμού 2 1. 3 Ο ρόλος του τουρισμού στην ελληνική πραγματικότητα 4 ΚΕΦΑΛΑΙO 2: Εναλλακτικός Τουρισμός- Ιαματικός Τουρισμός 5 2.1 Χαρακτηριστικά και Προοπτικές Ανάπτυξης των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού 5 2.2 Ιστορική και Επιστημονική Αναδρομή στον Ιαματικό 8 2.2.1 Ιαματικός Τουρισμός 8 2.2.2 Εισαγωγή 9 2.2.3 Ιστορική αναδρομή 9 2.3 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Ιαματικά Λουτρά 18 3.1 Ιαματικές πηγές – Λουτρά 18 3.2.Ιστορική Αναδρομή: Από τα ιαματικά Λουτρά στα σύγχρονα Spa 22 3.3 Ιαματικές Ιδιότητες 22 3.3.1 Αντενδείξεις Λουτροθεραπείας – Ποσιθεραπείας 23 3.3.2 Αναγνωρισμένοι φυσικοί πόροι ως ιαματικοί ανά την Ελλάδα 24 3.4 Ιαματικά λουτρά Αγίας Παρασκευής 26 3.4.1 Ιστορικά στοιχεία 31 3.4.2 Μορφές υδροθεραπευτικής αρωγής, πρόληψης, θεραπείας και ευεξίας που πραγματοποιούνται στο spa 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τρέχουσα Κατάσταση Ιαματικών Πηγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 40 4.1 Διεθνής εμπειρία 40 4.2 Ευρωπαϊκά Spa Resorts 44 4.3 Εγχώρια εμπειρία 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και ευεξίας 50 5.1 Περίληψη 50 5.2 Εισαγωγή 51 5.3Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Total Quality Management 52 5.3.1 Η εξέλιξη της σειράς προτύπων ISO 52 5.3.2 Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:1994 55 5.3.3 Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000:2000 56 5.4 Η Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 59 5.5 Διαστάσεις και χαρακτηριστικά της ποιότητας 60 5.5.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 61 5.6 Δημιουργία αντιπροσωπευτικών δεικτών, καθορισµός στόχων και μέτρησης 61 5.7 Εμπόδια Εφαρμογής ΔΟΠ 63 5.8Συμπεράσματα 65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Ερευνητική Μεθοδολογία 67 6.1 Εισαγωγή 67 6.2 Οι Έννοιες ως Κατασκευές 69 6.3 Εννοιολόγηση 69 6.4 Λειτουργικοποίηση – Αξιοπιστία 70 6.5 Μεθοδολογία- Εργαλεία επιστημονικής εγκυρότητας των αποτελεσμάτων 71 6.5.1 Ποσοτική έρευνα 71 6.6 Εγκυρότητα 72 6.7 Δομημένο Ερωτηματολόγιο 73 6.8 Δημιουργία Κλιμάκων 74 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Μελέτη Λουτρών Αγίας Παρασκευής 75 7.1 Λουτρά Αγίας Παρασκευής 75 7.2 Η γενική εικόνα των στατιστικών ευρημάτων 75 7.3 Περιγραφική Στατιστική των δεδομένων της έρευνας 77 7.3.1 Πίνακες Συχνοτήτων 77 7.3.2 Πίνακες διπλής εισόδου και συσχετίσεων 96 7.4 Συμπεράσματα 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 106
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PEGIA ARGURW.pdfΜεταπτυχιακή εργασία3.53 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11289
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.