Ελεγκτής δεξαμενής πετρελαίου με διασύνδεση WI-FI και GSM (Bachelor thesis)

Κωνσταντίνος, Άγγελος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚωνσταντίνος, Άγγελοςel
dc.date.accessioned2019-11-12T12:13:20Z-
dc.date.available2019-11-12T12:13:20Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11260-
dc.descriptionΟ άνθρωπος θέλοντας να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες όπως η θέρμανση ή η πρόσβαση σε ηλεκτρική ενεργεία εκεί που δεν φτάνει το δίκτυο ηλεκτροδότησης χρησιμοποίει γεννήτριες ή καυστήρες θέρμανσης.el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠετρέλαιοel
dc.subjectΔεξαμενέςel
dc.subjectΔιαδίκτυοel
dc.titleΕλεγκτής δεξαμενής πετρελαίου με διασύνδεση WI-FI και GSMel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.identifier.secondary9382-
heal.dateAvailable2019-11-12T12:14:20Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμούel
heal.publicationDate2018-02-01-
heal.bibliographicCitation"Κωνσταντίνος Άγγελος" "Ελεγκτής δεξαμενής πετρελαίου με διασύνδεση WI-FI και GSM" "ΣΤΕΦ/Μηχανικών Αυτοματισμού" "ΑΤΕΙΘ" "2018"el
heal.abstractΤο πετρέλαιο είναι το πιο διαδομένο καύσιμο που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, ιδιαίτερα εκτός των αστικών κέντρων, κυρίως για θέρμανση ή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με γεννήτρια. Η Αποθήκευση του γίνεται σε δεξαμενές πλαστικές ή μεταλλικές. Ο συνεχής έλεγχος της στάθμης είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον έτσι μπορεί κανείς ταυτόχρονα να σιγουρευτεί για την επάρκεια της ποσότητας καυσίμου που έχει και να ελέγξει για τυχόν διαρροές αυτού του εύφλεκτου και καταστροφικού για το περιβάλλον υγρού καυσίμου.el
heal.tableOfContentsΠΡΟΛΟΓΟΣ...................................................................................................................................... 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ....................................................................................................................................... 6 Εισαγωγή ........................................................................................................................................ 6 Τρόποι μετρήσεως ......................................................................................................................... 6 Σκοπός της εργασίας ...................................................................................................................... 7 Ευρετήριο εικόνων και σχημάτων ................................................................................................... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 12 1. Κατασκευή. ................................................................................................................................. 13 1.1 Μηχανική ανάλυση της κατασκευής. ................................................................................ 13 1.2 Ηλεκτρονική ανάλυση της κατασκευής. ........................................................................... 18 1.2.1 Μονάδα ελέγχου. ............................................................................................................ 18 1.2.2 Αισθητήρια μετρήσεως. .................................................................................................. 19 1.2.3 Μονάδες επικοινωνίας. .................................................................................................. 22 2. Προγραμματισμός και ανάλυση του κώδικα. ........................................................................ 25 2.1 Σύνδεση του ελεγκτή με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. ................................................ 26 2.2 Εγκαθίδρυση δικτύου wifi και δημιουργία HTTP Server. ...................................................... 27 2.3 Μέτρηση αισθητήριων και αποθήκευση σε μεταβλητή τύπου MAX. ................................... 28 2.4 Μέτρηση δεδομένων από τους αισθητήρες. ......................................................................... 29 2.5 Έλεγχος διαρροής και αποστολή sms. ................................................................................... 29 2.6 Έλεγχος νέων sms και απάντηση. .......................................................................................... 30 3.Συμπεράσματα και μελλοντικές προσθήκες........................................................................... 31 3.1 Συμπεράσματα. ...................................................................................................................... 31 3.2 Μελλοντικές προσθήκες. ....................................................................................................... 31 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .............................................................................................................................. 32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................ 34 Κώδικας λειτουργίας προγράμματος. ......................................................................................... 34el
heal.advisorNameΝικολαΐδης, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΝικολαΐδης, Νικόλαοςel
heal.academicPublisherΜηχανικών Αυτοματισμούel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages39 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kwnstantinou.pdfΠτυχιακή εργασία2.86 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11260
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.