Επιχειρηματικός σχεδιασμός ως εργαλείο επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης σε επιχειρήσεις φιλοξενίας (Bachelor thesis)

Ελίδου, Ελπίδα


Η παρακάτω εργασίας προέκυψε από μια δευτερογενή έρευνα, η οποία πραγματεύεται τα ωφέλει που προσφέρει ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε μία επιχείρηση φιλοξενίας προκειμένου αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα και βιώσιμα. Αρχικά γίνετε αναφορά στα μέρει ενός επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και στης διαφορές που έχει σε σχέση με μία μελέτη βιωσιμότητας. Στην συνέχεια αναφέρετε η σημαντικότητα της καινοτομίας σε μία επιχείρηση όπως και η σημασία μιας ανάλυσης swot. Συνεχίζοντας γίνεται αναφορά στην φέρουσα ικανότητα η οποία είναι καθοριστική για την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης φιλοξενίας καθώς συνδέετε άμεσα με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος του προορισμού. Αναλύετε επίσης η αειφόρος ανάπτυξη καθώς και τα ωφέλει υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών ανάπτυξης από επιχειρήσεις φιλοξενίας. Εν τέλει η εργασία αυτή έχει ως στόχο να υπογραμμίσει την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο καθώς και στην σύγχρονη κοινωνία. Όσο μεταβάλλετε λοιπόν η κοινωνία είτε προκύπτουν νέες ανάγκες είτε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίων οι καταναλωτές ικανοποιούν αυτές της ανάγκες. Η παραπάνω εργασία δείχνει την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για την κερδοφορία μιας επιχείρησης όσο και για την ευημερία της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Επιχειρήσεις;Βιωσιμότητα;Ανάπτυξη
Description: Η παρακάτω εργασίας προέκυψε από μια δευτερογενή έρευνα, η οποία πραγματεύεται τα ωφέλει που προσφέρει ένα επιχειρηματικό σχέδιο σε μία επιχείρηση φιλοξενίας προκειμένου αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα και βιώσιμα.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11258
Table of contents: Πρόλογος 3 Κεφάλαιο 1 – Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Μελέτη Βιωσιμότητας 4 1.1 Έννοια- Σκοπός Επιχειρηματικού Σχεδίου 5 1.2 Τι περιλαμβάνει ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο 5 1.3 Ο σκοπός και τα μέρει μιας Μελέτης Σκοπιμότητας 7 1.4 Διαφορές Επιχειρηματικού Σχεδίου και Μελέτης Σκοπιμότητας 10 Κεφάλαιο 2 – Καινοτομία & SWOT Analysis 11 2.1 Ωφέλει Καινοτομίας 12 2.2 Τρόποι καινοτομίας των επιχειρήσεων 12 2.3 Πηγές Καινοτομίας 13 2.4 Εμπόδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας 14 2.5 Οι θετικές επιπτώσεις της καινοτομίας στις υπηρεσίες 15 2.6 Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της καινοτομίας μάρκας 16 2.7 Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη από πλευράς μάρκετινγκ πριν την στροφή στην βιωσιμότητα 17 2.8 Βασικά Στοιχεία και Εφαρμογή της SWOT Analysis. 18 2.9 Σε τι βοηθάει η ανάλυση SWOT 20 2.3 Πώς μία στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να βοηθήσει στην κερδοφορία της επιχείρησης. 21 Κεφάλαιο 3 Φέρουσα Ικανότητα – Κύκλος Ζωής Προϊόντος 22 3. Ορισμοί Φέρουσας Ικανότητας 22 3.1 Χαρακτηριστικά Φέρουσας Ικανότητας 22 3.2 Είδη Φέρουσας Ικανότητας 23 3.3 Τύποι Σχετική με την Φέρουσα Ικανότητα 23 3.4 Κύκλος Ζωής Τουριστικού Προϊόντος 26 Κεφάλαιο 4 Αειφόρος ανάπτυξης 27 4.Ορισμος Αειφόρου Ανάπτυξης 27 4.1 Ορισμός Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης 28 4.2 Στοιχεία που Συνέβαλαν στην Εμφάνιση της Εννοίας της Βιωσιμότητας. 28 4.3 Ημερομηνίες Σταθμοί της Αειφόρου Ανάπτυξης 30 4.4 Βασικές Αρχές Αειφορίας 31 4.5 Αρχές Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης 32 4.6. Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης 34 Κεφάλαιο 5 - Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης 35 5. Βασικές Πρακτικές ως προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε ένα Ξενοδοχείο. 35 5.1 Προχωρημένες Πρακτικές Ως Προς Την Βιώσιμη Ανάπτυξη Σε Ένα Ξενοδοχείο 40 Κεφάλαιο 6 Τα Μακροπρόθεσμα Ωφελεί που Προκύπτουν 42 6. Ωφέλει ως προς την επιχείρηση 42 6.1 Ωφέλει ως προς την τοπική κοινωνία 44 6.2 Ωφέλει ως προς το περιβάλλον 44 Κεφάλαιο 7 Οικολογικά Σήματα 45 7. Τα Κυριότερα Οικολογικά Σήματα 45 7.1 EU Eco-Label 45 7.2 ΙSO 14001- Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 50 7.3 Green Key 52 7.4 Πρόγραμμα διάκρισης οικολογικά συνειδητοποιημένων ξενοδοχειακών μονάδων από την Trip Advisor. 54 Επίλογος-Συμπεράσματα 56 Βιβλιογραφία 57
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11258
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.