Ελεγκτική και συμβουλευτική δύο έννοιες αλληλένδετες (Bachelor thesis)

Συμιακάκης, Μάριος/ Μυλωνάς, Αναστάσιος


Η ερευνητική εργασία που ακολουθεί εκτελέσθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών μας σπουδών στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 έως 2017, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κυρία Μπόσκου Γεωργία. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την επιστήμη της ελεγκτικής παραθέτοντας την ιστορική της εξέλιξη, την διαδικασία με την οποία εφαρμόζεται στις οικονομικές μονάδες και τα στοιχεία που την συνθέτουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την δεύτερη επιστήμη την οποία θα εξετάσουμε στην ερευνητική μας εργασία, αυτή της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων. Αναφέρουμε τα στοιχεία που την συνθέτουν και την ιστορική της εξέλιξη. Στο κεφάλαιο τρία γίνεται σύγκριση των δύο επιστημών κατά την λειτουργία τους σε μία οικονομική μονάδα. Παραθέτουμε αμφότερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τις επιστήμες ενώ τέλος κάνουμε αναφορά στις εταιρείες που εκτελούν εργασίες ελεγκτικής και παράλληλα συμβουλευτικής. Τέλος το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της έρευνας μας μέσω των στοιχείων που αναλύσαμε και των προσωπικών μας εμπειριών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Keywords: Ελεγκτική επιστήμη;Συμβουλευτική επιστήμη;Επιχειρήσεις
Description: Η ερευνητική εργασία που ακολουθεί εκτελέσθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών μας σπουδών στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 έως 2017, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κυρία Μπόσκου Γεωργία.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11254
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9 1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ 9 1.1.1 Ορισμός και στοιχεία ελέγχου 9 1.1.2 Διακρίσεις ελέγχου 9 1.1.2 Υποκείμενο και αντικείμενο ελέγχου 11 1.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 12 1.2.1 Ορισμός ελεγκτικής 12 1.2.2 Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής επιστήμης 13 1.2.3 Η ελεγκτική στην Ελλάδα 14 1.2.4 Η μεθοδολογία της ελεγκτικής και του ελέγχου 17 1.2.5 Η διαδικασία της ελεγκτικής 19 1.2.6 Ο ρόλος και οι ευθύνες του ελεγκτή 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 28 2.1 Ορισμός 28 2.2 Ιστορική αναδρομή 28 2.3 Διαδικασία συμβουλευτικής 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 33 3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33 3.2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 36 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 38
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11254
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.