Διερεύνηση φυτοτοξικότητας και πιθανής συνεργιστικής δράσης συστατικών αιθέριων έλαιων (Master thesis)

Κόϊου Α., Αικατερίνη


The present study aimed to evaluate the phytotoxic action of fourteen essential oil components in order to identify the components which contribute to a greater extent to the phytotoxicity of essential oils. For this purpose, the perlite bioassay with bristly foxtail [Setaria verticillata (L.) P. Beauv.] was used. In particular, the effect of the concentration of thymol, terpinen-4-ol, carvone, lenalyl acetate, lavandulol, carvacrol, lavandulyl acetate, eugenol, linalool, limonene, trans-caryophylene, α-terpineol, ocimene and 3-octanone on germonation and root growth of the weed was assessed. In addition, possible synergistic or antagonistic action was investigated between the major components. The results of the bioassays showed that the carvacrol, carvone, thymol, terpinen-4-ol, lenalyl acetate, lavandulol and lavandulyl acetate components caused the greatest inhibition of germination and root length of the bristly foxtail. In particular, the concentration of 160 nl/cm3 completely inhibited the germination of the indicator plant. For the above components, the inhibition indices for germination or root length calculated using the WESIA (Whole-range Evaluation of the Strength of Inhibition in Allelopathic-bioassay) program ranged from 70.3 to 89.4%. The components eugenol, linalool, limonene, trans-caryophylene and α-terpineol caused an intermediate phytotoxicity, whereas the ocimene and 3-octanone components were the least phytotoxic. The combined application of the main components carvacrol and eugenol with the components ocimene, 3-octanone, α-terpineol or terpinen-4-ol caused synergism and increased phytotoxicity. In conclusion, essential oils with a high concentration of ingredients such as carvacrol, carvone, thymol, terpinen-4-ol, lenalyl acetate, lavandulol or lavandulyl acetate could be used to develop natural herbicides in the development of new weed control methods. In addition, the effectiveness of these oils could be increased by mixing components that produce synergistic action.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Keywords: Ανταγωνιστική δράση;βιοδοκιμή;μήκος ρίζας;Setaria verticillata;συνεργιστική δράση;συστατικά αιθέριων ελαίων;Bioassay;competitive action;essential oil components;germination;phytotoxicity;root length
Description: Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη φυτοτοξική δράση δεκατεσσάρων κύριων συστατικών αιθέριων ελαίων με σκοπό να προσδιοριστούν τα συστατικά τα οποία συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη φυτοτοξικότητα των αιθέριων ελαίων.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11236
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ II ABSTRACT III Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 4-19 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4-5 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 6-15 1.2.1 Συστατικά αιθέριων ελαίων 6 1.2.2 Τερπένια 6-8 1.2.3 Φαινολικές ενώσεις 8-10 1.2.4 Αλκαλοειδή 10 1.2.5 Φυσικές ιδιότητες 11 1.2.6 Χημικές ιδιότητες 11-12 1.2.7 Συστατικά αιθέριων ελαίων με πιθανή φυτοτοξική δράση 13-15 1.3 ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 15-19 1.3.1 Περιεκτικότητα των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών σε αιθέρια έλαια 15-16 1.3.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την περιεκτικότητα σε έλαιο 16-19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 20-31 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 20-21 2.2 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 21 2.3 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 21-23 2.4 ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 23-25 2.5 ΑΝΤΙΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 25-26 2.6 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 26-29 2.7 ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ 29 2.8 ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗ 29-30 2.9 ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 30 2.10 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 30-31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ 32-38 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 32-34 3.2 ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 35 3.3 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑΣ 35-38 3.4 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 38 3.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 38-39 Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 40-62 4.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 40-42 4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΟΔΟΚΙΜΗΣ 43-44 4.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 44-45 4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 46-61 4.4.1 Βιοδοκιμή φυτοτοξικότητας 46-59 4.4.2 Βιοδοκιμή συνδυαστικής δράσης 59-61 4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 62 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 63-71
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11236
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.