Ανάπτυξη οχήματος επιδόσεων (Bachelor thesis)

Αμανατίδης, Στέφανος


Η πτυχιακή αυτή έχει σκοπό να καλύψει τα βασικά του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός οχήματος, ωστόσο δεν αποτελεί ολοκληρωμένο οδηγό για ένα τέτοιο έργο. Ως εκ τούτου ορισμοί και κάποιες αποφάσεις επεξηγούνται σε φυσιολογικό βαθμό και βαθύτερη κατανόηση κάποιων προϋποθέτει παρόμοια εμπειρία σε αντίστοιχο εγχείρημα. Παρ’ολο το γεγονός ότι την βάση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του οχήματος αποτελεί το Lotus Super 7, δέν χρησιμοποιήθηκε κανένα από τα αρκετά βιβλία με οδηγίες-διαστάσεις για την κατασκευή ενός τέτοιου τύπου οχήματος. Τα περισσότερα Super 7 βασίζονται σε τέτοια βιβλία, κάτι που πέρα του ότι αντικρούεται με το <<κάτι ξεχωριστό>> που επιθυμώ να πετύχω, δεν συμβαδίζει με την επιθυμία να γνωρίζω τον λόγο ύπαρξης κάθε στοιχείου του οχήματος, και δέν θα απαντά σε ερωτήσεις όπως <<γιατί είναι εκεί που είναι>>, και <<γιατί είναι όπως είναι>>, των οποίων τις απαντήσεις θέλω να μπορώ να απαντήσω. Χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε κάτι ανάλογο δεν φτιάχνεται το τέλειο αυτοκίνητο, και οι έτοιμες λύσεις δεν θα οδηγήσουν σίγουρα σε κάτι έστω κοντά σε αυτό. Το όχημα αυτό αποτελεί ένα έργο και παράλληλα διαδικασία μάθησης που μπορεί να ξεκινήσει σωστά μονάχα αν γίνει απόλυτα κατανοητό οτι κανένα αυτοκίνητο δέν είναι ίδιο, και πως καμία επιλογή δέν είναι τυχαία. Συνεπώς κανένα στοιχείο άλλου αυτοκινήτου δeν θα αντιγραφεί, καμία διάταξη δεν θα χρησιμοποιηθεί ως έχει, η επειδή δουλεύει απλά καλά για τους άλλους. Με λίγα λόγια τίποτα δεν χρησιμοποιείται αν δεν απαντώνται οι παραπάνω ερωτήσεις.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Κυβισμός;όχημα;κινητήρας;επιδόσεις
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11225
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11225
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.