Ζητήματα ισότητας φύλων: η περίπτωση ενός πολυπολιτισμικού παιδικού σταθμού στην Σουηδία.9745 (Bachelor thesis)

Καζαντζή, Χριστίνα


Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας ενός παιδαγωγικού συστήματος ισότητας φύλων σε έναν πολυπολιτισμικό παιδικό σταθμό της Σουηδίας. Ο κυριότερος στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει το αντίκτυπο που έχει το συγκεκριμένο παιδαγωγικό σύστημα στα παιδιά αλλά και το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δευτερεύοντες στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει την λειτουργία και τον ρόλο των παιδαγωγών αλλά και των γονέων στο συγκεκριμένο σύστημα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Keywords: παιδιά, σύστημα ισότητας φύλων, ανοιχτόμυαλα, περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, λιγότερα στερεότυπα, πολυπολιτισμικός, εκπαιδευτικοί, γονείς, προσχολική αγωγή, ισοτιμία, δημοκρατία, κουλτούρα, κοινωνία
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11219
Item type: bachelorThesis
Item access scheme: campus
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publication date: 2018-05-30
Abstract: Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας ενός παιδαγωγικού συστήματος ισότητας φύλων σε έναν πολυπολιτισμικό παιδικό σταθμό της Σουηδίας. Ο κυριότερος στόχος της έρευνας είναι να εξετάσει το αντίκτυπο που έχει το συγκεκριμένο παιδαγωγικό σύστημα στα παιδιά αλλά και το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δευτερεύοντες στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης είναι να εξετάσει την λειτουργία και τον ρόλο των παιδαγωγών αλλά και των γονέων στο συγκεκριμένο σύστημα.
Advisor name: Ψάλτη, Αναστασία
Examining committee: Ψάλτη, Αναστασία
Publishing department/division: Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Publishing institution: teithe
Number of pages: 96
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11219
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.