Έρευνα ικανοποίησης φοιτητών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και προοπτικές εξελιξης (Bachelor thesis)

Σαββίδου, Βασιλική


Η παρούσα εργασία αποτελεί τεκμήριο υλοποίησης της έρευνας όσον αφορά την ικανοποίηση των φοιτητών του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, για το τμήμα αλλά και τις προοπτικές εξέλιξης του. Αρχικά παρουσιάζεται η πορεία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα καταλήγοντας στην τριτοβάθμια και συγκεκριμένα την Τεχνολογική Εκπαίδευση και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια κατά το δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορία, τις εγκαταστάσεις αλλά και τις σχολές από τις οποίες αποτελείται το ίδρυμα. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται εξολοκλήρου από την πορεία του τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας. Επίσης σε αυτό πραγματοποιείται ολοκληρωμένη αναφορά στην εξέλιξη του τμήματος μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Αθηνά. Έπειτα το τέταρτο κεφάλαιο συγκροτείται από την ερευνητική μεθοδολογία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας με σκοπό την συνεισφορά τους στο τμήμα για την εξέλιξη η οποία αφορά τις ανάγκες όλων των φοιτητών του τμήματος αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Keywords: ΑΤΕΙ, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ελλάδα, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11214
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11214
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.