Στατική ανάλυση διώροφης κατασκευής, προσομοίωση με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και σχετικές συγκρίσεις (Bachelor thesis)

Γεροθανάση, Αργυρώ-Λυδία


Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος σαν αυτή που απασχολεί την παρούσα διατριβή.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Keywords: Στατιστική ανάλυση, σκυρόδεμα, χάλυβας, πρόγραμμα SAB 2000, ιδιότητες των υλικών
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11212
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11212
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.