Νευρομάρκετινγκ– Η παρακολούθηση των οφθαλμών (Eye tracking) και η εφαρμογή του στα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Bachelor thesis)

Βιέρα, Αντέλα


The aim of this paper is to introduce the reader to the world of neuroscience and neuro-marketing. Once the definitions have been given and the concepts of the above are clarified, we will try to explain in a simple and understandable way the functioning of the human eye as well as the way in which the scientists are examining. Reference will be made to the consumer's purchasing behavior and consumer psychology, and the factors influencing the purchasing decision will be discussed by the basic neuroscience technique: eye movement, how this affects our consumer decision about buying and how it affects positively or negative to marketing science. The application of eye tracking (ophthalmic traceability) will then be presented and how it affects through advertising to social networking buyers. Then, by quoting case studies, we will try to explain how these methods and techniques, combined with traditional marketing methods, can help modern merchants in their research into consumer behavior and the methods they use. Finally, by conducting the test, we will give hypothetical conclusions about the application of eye tracking to assess and improve the effectiveness of a visual advertisement (image or video), and through the internet.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Νευρομάρκετινγκ
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11209
Table of contents: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Abstract 2 Πίνακας εικόνων 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 9 1.1 Νευρομάρκετινγκ. 9 1.2 Τι προσφέρει 11 1.3 Ηθική 15 1.4 Τεχνικές του νευρομάρκετινγκ 17 1.4.1 Παρατήρηση του βλέμματος 17 1.4.2 Λαμβάνοντας μια ματιά στο μυαλό των καταναλωτών: EEG Και FMRI 18 1.4.3 Κωδικοποίηση προσώπου και χαμόγελου 19 1.4.4 Αισθητηριακό μάρκετινγκ 20 1.4.5 Ψυχολογικές μέθοδοι 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 22 2.1 Εισαγωγή στο Eye tracking . 22 2.2 Παρακολούθηση οφθαλμών ιστορική ανασκόπηση. 22 2.3 Βασικές έννοιες και εργαλεία ανάλυσης eye tracking 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 27 3.1 Διαδικτυακή διαφήμιση. 27 3.2 Η επιστήμη της Ψυχολογίας στην διαφήμιση θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις 28 3.3Νευρομάρκετινγκ, η εισαγωγή του στην διαδικτυακή διαφήμιση 31 3.4 Τεχνικές Νευρομάρκετινγκ για την βελτίωση της διαδικτυακής και τηλεοπτικής διαφήμισης 33 3.5 Εικόνα και Βίντεο , το eye tracking στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το επίκεντρο της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτή. 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 39 4.1 Eye tracking Από την θεωρία στην πράξη 39 4.2 Κινήσεις των ματιών 40 4.3 Λειτουργίες ενός ανιχνευτή Βλέμματος 42 4.4 Χαρακτηριστικά eye tracking 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 47 5.1 Ερευνητικοί σκοποί και στόχοι 47 5.3Διεξαγωγή πειράματος 49 5.3.1: Οι φάσεις που έγιναν για την διεξαγωγή του πειράματος 56 5.3.2 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα (Χρήστη 1) 60 5.3.3 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα (Χρήστη 2) 61 5.3.4 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα (Χρήστη 3) 61 5.4 Αποτελέσματα συμπεράσματα πειράματος 61 Συμπερασματα 62 Βιβλιογραφία 65
Appears in Collections:Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11209
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.