Για πραγματική αναβάθμιση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κάτανος, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση;Πρόγραμμα σπουδών;Χρηματοδότηση;Μεταπτυχιακές σπουδές;Εκπαιδευτικό προσωπικό;High Technological Education;Curriculum;Financing;Postgraduate studies;Research teaching staff
Issue Date: 2006
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Κάτανος, Ιωάννης. "Για πραγματική αναβάθμιση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης." Τεχνολογία και εκπαίδευση. 14 (2006): 7
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στους τρόπους αναβάθμισης της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
This article reports to the ways of improvement of the High Technological Education in Greece.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11201
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
articleK_aprJun06.pdf448.22 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11201
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.