Χ.Τ.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 2004
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Series/Report no.: Συνέβησαν στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
Τεύχος 7
Description: Η στήλη αυτή αναφέρεται σε διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ).
This column reports to different facts and events which performed to Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (ATEI-TH).
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11130
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
synebisanJulSep04.pdf390.83 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11130
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.