Υγρή χωματερή η λεκάνη της Μεσογείου

Βοσνιάκος, Φωκίωνας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μεσόγειος Θάλασσα;Περιβαλλοντική ρύπανση;Μαύρη θάλασσα;Mediterranean Sea;Environmental pollution;Black Sea
Issue Date: 2004
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Βοσνιάκος, Φωκίωνας. "Υγρή χωματερή η λεκάνη της Μεσογείου" Τεχνολογία και εκπαίδευση. 7 (2003): 10-11
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην περιβαλλοντική ρύπανση της Μεσογείου από διάφορες πηγές ρύπανσης και από ατυχήματα.
This article reports to environmental pollution of Mediterranean Sea from different pollution sources and from accidents.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11128
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
varticleJulSep04.pdf837.25 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11128
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.