Το πρόγραμμα "HELLONET" στη Γεωργία

Καρτάλη, Σταυρούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελληνική γλώσσα;Εξ αποστάσεως εκπαίδευση;πρόγραμμα "HELLONET";Γεωργία;Greek language;Distance education;"HELLONET" programme;Georgia
Issue Date: 2005
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Καρτάλη, Σταυρούλα. "Το πρόγραμμα "HELLONET" στη Γεωργία ." Τεχνολογία και εκπαίδευση. 11 (2005): 11
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο πρόγραμμα "HELLONET" και στις δυνατότητες που προσφέρει για εξ αποστάσεως μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Γεωργία με σκοπό την προώθηση του προγράμματος.
This article reports to "HELLONET" progamme and to the possibilities that it offers for the distance education of the Greek language. Especially, it reports to the visit that performed in Georgia with the aim to promote this programme.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11104
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karticleJulSep05.pdf468.11 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.