Πεδία απασχόλησης τεχνολόγων γεωπονίας

Κάτανος, Ιωάννης/ Καρυπίδης, Φίλιππος/ Λάγκα, Βασιλική/ Παλάτος, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων;Τμήμα Ζωικής Παραγωγής;Τμήμα Φυτικής Παραγωγής;Απασχόληση πτυχιούχων
Issue Date: 2005
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Κάτανος, Ιωάννης κ.α. "Πεδία απασχόλησης τεχνολόγων επικοινωνίας." Τεχνολογία και εκπαίδευση. 12 (2005): 10-11
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις γνώσεις των τεχνολόγων γεωπονίας καθώς και σε ποιά πεδία μπορούν να απασχοληθούν. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε τρία τμήματα των Τ.Ε.Ι.
This article reports to knowledges of agricultural technologist as and to which fields they can employ. Especially, are reported three department of T.E.I.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11098
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kklparticleOctDec05.pdf768.06 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11098
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.