Η επικείμενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και οι κίνδυνοι για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Κάτανος, Γιάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών;Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;Ανώτατη εκπαίδευση;Centers of free studies;Technological Educational Institutions;Higher education
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Κάτανος, Γιάννης. "Η επικείμενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και οι κίνδυνοι για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 19 (2007): 8-9
Series/Report no.: Ο σφυγμός των Σχολών: άρθρα-απόψεις-έρευνα
Τεύχος 19
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην επικείμενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
This article reports to the imminent recognition of the Centers of free studies and to the dangers that can cause to the Technological Educational Institutions.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11082
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karticleJunSep07.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11082
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.