Ο νόμος 3549/2007 και η εφαρμογή του στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) προβληματισμοί και προοπτικές

Κάτανος, Γιάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Νόμος 3549/2007;Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;Law 3549/2007;High Technological Educational Institutions
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Κάτανος, Γιάννης. "Ο νόμος 3549/2007 και η εφαρμογή του στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) προβληματισμοί και προοπτικές". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 19 (2007): 9-10
Series/Report no.: Ο σφυγμός των Σχολών: άρθρα-απόψεις-έρευνα
Τεύχος 19
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή του νόμου 3549/2007 στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
This article reports to the application of the law 3549/2007 to the High Technological Educational Institutions.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11081
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karticleJunSep07.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11081
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.