Διευκολύνοντας την ζωή των ατόμων με αναπηρία / Τα νέα από το γραφείο στήριξης ΑΜΕΑ

Νενοπούλου, Στέλλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ);Διαδίκτυο;Ηλεκτρονική προσβασιμότητα;Εθελοντισμός;Internet;Electronic accessibility;Voluntarism
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Νενοπούλου, Στέλλα. "Διευκολύνοντας την ζωή των ατόμων με αναπηρία / Τα νέα από το γραφείο στήριξης ΑΜΕΑ" Τεχνολογία και εκπαίδευση. 18 (2007): 14
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που έχουν ως σκοπό την διευκόλυνση της ζωής των ανθρώπων.
This article reports to the development of the internet and of the electronic accessibility which have as aim the facilitation of the life of people with disabilities.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11076
Item type: other
Submission Date: 2018-03-16T17:54:59Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
narticleAprJun07.pdf898.46 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11076
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.