Συμμετοχή του εργαστηρίου Γενετικής-Πληροφορικής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσ/νίκης στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο Γενετικής Ιχθυοκαλλιεργειών

Χατζηπλής, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διεθνές Συνέδριο Γενετικής Ιχθυοκαλλιεργειών;Ερευνητικές εργασίες;Τμήμα Ζωικής Παραγωγής;International Conference Genetic Fish-culture;Research projects;Department of Animal Production
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Χατζηπλής, Δημήτριος. "Συμμετοχή του εργαστηρίου Γενετικής-Πληροφορικής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσ/νίκης στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο Γενετικής Ιχθυοκαλλιεργειών". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 17 (2007): 10-11
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην συμμετοχή του εργαστηρίου Γενετικής-Πληροφορικής του τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΑΤΕΙΘ στο 9ο Διεθνές Συμπόσιο Γενετικής Ιχθυοκαλλιεργειών.
This article reports to the participation of the laboratory Genetic of the department of Animal Production of ATEITH to the 9 International Conference Genetic Fish-culture.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11062
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
xarticleJanMar07.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11062
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.