Χ.Τ.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Series/Report no.: Τι έγραψαν για το Τ.Ε.Ι.Θ.
Τεύχος 20
Description: Η στήλη αυτή αναφέρεται σε μία συνεντευξη του αντιπροέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθηγητή Παύλου Καρακολτσίδη.
This column reports to an interview of the vice-president of TEI Thessaloniki, professor Pavlos Karakoltsidis.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11059
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
egrapsanOctDec07.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11059
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.