Εκπαιδευτική διαδικασία και σωστή χρήση της πληροφορίας: Έρευνα στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ

Μάλλιαρη, Αφροδίτη/ Νίτσος, Ηλίας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πληροφοριακός γραμματισμός;Εκπαιδευτική διαδικασία;Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ-Θ;Information literacy;Educational process;Library of ATEI-TH
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Μάλλιαρη, Αφροδίτη, Ηλίας Νίτσος. "Εκπαιδευτική διαδικασία και σωστή χρήση της πληροφορίας: Έρευνα στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΤΕΙΘ". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 20 (2007): 6-7
Series/Report no.: Τα νέα της βιβλιοθήκης
Τεύχος 20
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην έρευνα που πραγματοποίησε η βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ με θέμα "Εκπαιδευτική διαδικασία και σωστή χρήση της πληροφορίας".
This article reports to the research which perform the library of ATEI-TH with the subject "Education process and right use of the information".
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11057
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mnarticleOctDec07.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11057
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.