Συμμετοχή στο 1ο Βαλκανικό επιστημονικό συνέδριο της Δενδροκομίας του Νικολάου Κουτίνα Επίκουρου καθηγητή του τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σ.Τ.Ε.Γ. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Κουτίνας, Νικόλαος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βαλκανικό συνέδριο δενδροκομίας;Τμήμα Φυτικής Παραγωγής;Balkan conference of arboriculture;Department of Plant production
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Κουτίνας, Νικόλαος. "Συμμετοχή στο 1ο Βαλκανικό επιστημονικό συνέδριο της Δενδροκομίας του Νικολάου Κουτίνα Επίκουρου καθηγητή του τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σ.Τ.Ε.Γ. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 20 (2007): 10-11
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην συμμετοχή του Νικολάου Κουτίνα καθηγητή του τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΑΤΕΙΘ, στο 1ο Βαλκανικό επιστημονικό συνέδριο της Δενδροκομίας.
This article reports to the participation of Nikolaos Koutinas, professor of the department of ATEITH, at the 1st Balkan scientific conference of arboriculture.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11055
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
karticleOctDec07.pdf737.43 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11055
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.