Χ.Τ.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ερευνητικά έργα;Επιτροπή ερευνών;ΕΠΕΑΕΚ II;Research projects;Research comittee;EPEAEK II
Issue Date: 2007
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Series/Report no.: Ερευνητικά Έργα
Τεύχος 20
Description: Η στήλη αυτή αναφέρεται σε ερευνητικά έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΕΚ II και τα οποία διαχειρίζεται η επιτροπή ερευνών.
This column reports to research projects which is financed from EPEAEK II and which administrate the research committee.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11054
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
earticleOctDec07.pdf920.56 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.