Η έκθεση καλλιτέχνες του ΑΤΕΙ-Θ


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Έκθεση Καλλιτέχνες του ΑΤΕΙΘ;Θεατρική ομαδά ΤΕΙΘ;Exhibition Artists of ATEI-TH;Theatrical team of ATEI-TH
Issue Date: 2008
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: "Η έκθεση καλλιτέχνες του ΑΤΕΙ-Θ". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 22 (2008): 4
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην έκθεση Καλλιτέχνες του ΑΤΕΙ-Θ που διοργάνωσε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Η έκθεση περιλάμβανε 14 εικαστικά έργα καλλιτεχνών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΤΕΙΘ. Ακόμη, αναφέρεται στην θεατρική ομάδα του ΑΤΕΙΘ.
This article reports to the exhibition Artists of ATEI-TH which organized the Alexander Technological Institution of Thessaloniki. The exhibition includes 14 pictorial works of artists members of the academic community of ATEI-TH. Also, it reports to the theatrical group of ATEI-TH.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11053
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ekarticleAprJun08.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11053
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.