"ΕΥΡΗΚΑ", Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ-Θ Η συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μακρίδου, Ελίζα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ιδρυματικά καταθετήρια;Ανοιχτή πρόσβαση;Εκπαιδευτική διαδικασία;Institutional repositories;Open access;Educational process
Issue Date: 2008
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Μακρίδου, Ελίζα. ""ΕΥΡΗΚΑ", Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ-Θ Η συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 22 (2008): 6-7
Series/Report no.: Τα νέα της βιβλιοθήκης
Τεύχος 22
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στο Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ-Θ "ΕΥΡΗΚΑ" και συγκεκριμένα στην συμβολή του για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
This article reports to the Institutional Repository of Open Access of ATEI-TH "EYREKA" and especially to it contribution for the development of the educational process.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11048
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
marticleAprJun08.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11048
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.