Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: 5 Ιουνίου 2008 "Η συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.-Θεσσαλονίκης στον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος

Βοσνιάκος, Φωκίων Κ.


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος;Περιβαλλοντικά προβλήματα;Περιβαλλοντική εκπαίδευση;Word Environment Day;Environmental problems;Environmental education
Issue Date: 2008
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Βοσνιάκος, Φωκίων Κ. "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: 5 Ιουνίου 2008 "Η συμμετοχή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. - Θεσσαλονίκης στον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 22 (2008): 8-10
Series/Report no.: Άρθρα-απόψεις-έρευνα
Τεύχος 22
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην συμμετοχή του ΑΤΕΙΘ στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Ακόμη, αναφέρεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα καθώς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση που παρέχει το ΑΤΕΙΘ στους φοιτητές του.
This article reports to the participation of ATEITH to the celebration of the Word Environment Day. Also, it reports to the environmental problems of Greece as and to the environmental education that ATEITH provides to it students.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11047
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
varticleAprJun08.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11047
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.