Από την ιστοσελίδα στην πύλη, Η Πύλη της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

Γκίνης, Θεόφιλος/ Φραγκιαδάκη, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διαδίκτυο;Διαδικτυακός τόπος;Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ-Θ;Internet;Web site;Library of ATEI-TH
Issue Date: 2008
Publisher: ΑΤΕΙ-Θ
Citation: Γκίνης, Θεόφιλος, Ελένη Φραγκιαδάκη. "Από την ιστοσελίδα στην πύλη, Η πύλη της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ". Τεχνολογία και εκπαίδευση. 21 (2008): 6-7
Series/Report no.: Τα νέα της Βιβλιοθήκης
Τεύχος 21
Description: Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην Πύλη της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρει.
This article reports to the web site of the Library of ATEI-TH as and to the services that provides.
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11042
Item type: other
Submission Date: 2018-03-16T17:44:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Τεχνολογία & Εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gfarticleJanMar08.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11042
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.