Εισαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αφίσα;Συνάντηση εργασίας;Επιστημονική έρευνα;Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών;Πανεπιστήμιο Berkeley, Βιβλιοθήκη;Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη;Undergraduate research;Σ.Ε.Α.Β.;Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών;Workshop Poster;Scientific research;Undergraduate courses;University of Berkeley, Library;Alexander TEI of Thessaloniki Library;F.G.A.L;Federation of Greek Academic Libraries
Issue Date: 14-Jul-2015
Abstract: Σκοπός της Συνάντησης Εργασίας είναι να βοηθήσει τους διδάσκοντες να διερευνήσουν δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα στοχεύει στην ενσωμάτωση δεξιοτήτων επιστημονικής έρευνας και πληροφοριακού γραμματισμού στο πρόγραμμα σπουδών και την αξιοποίησή τους στην αίθουσα διδασκαλίας, μέσω του ανασχεδιασμού θεωρητικών μαθημάτων υποδομής. Η Συνάντηση θα διεξαχθεί από 21 έως 25 Ιουνίου 2010, στις εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ στη Σίνδο και θα αποτελέσει την πιλοτική φάση ενός διευρυμένου προγράμματος που θα προταθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Description: Αφίσα που αφορά τη "Συνάντηση εργασίας για μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Βιβλιοθηκονόμους" Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σίνδος, 21-25 Ιουνίου 2010
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11040
Appears in Collections:Αφίσες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poster.jpg2.16 MBJPEGView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11040
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.