Συχνότητα και κατανομή γραμμάτων στην ελληνική γλώσσα

Βιολέττας, Γεώργιος/ Παπαδόπουλος, Κυριάκος/ Τασιούδης, Χρήστος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Issue Date: 27-Oct-2015
Abstract: Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα εξεταστεί η συχνότητα και η κατανομή γραμμάτων στην ελληνική γλώσσα. Αρχικά θα γίνει έρευνα στην βιβλιογραφία για την αγγλική γλώσσα και θα εξειδικευτεί στην ελληνική. Θα παρουσιαστεί λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας για την αναγνώριση της αρχικής γλώσσας προέλευσης ενός κρυπτοκειμένου και θα μελετηθεί επίσης ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει η κρυπτογραφία την συχνότητα των γραμμάτων. Τέλος, θα παρουσιαστεί πρωτογενής έρευνα που διεξήχθη για την κατανομή των γραμμάτων στους κωδικούς πρόσβασης που δημιουργούν οι Έλληνες χρήστες στα ηλεκτρονικά μέσα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ--Τμήμα Πληροφορικής, 2011
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10612
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos_Tasioudis.pdf3.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10612
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.