Εκδήλωση Τριών Ιεραρχών και κοπή βασιλόπιτας 2016

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης


Στην παρούσα εγγραφή εμπεριέχεται φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου στο νέο αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ (Μαιευτική), καθώς και την κοπή βασιλόπιτας για το έτος 2016.
Institution and School/Department of submitter: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Keywords: Traditions;Παραδόσεις;School celebrations--speeches, addreses etc;Σχολικές γιορτές--λόγοι, προσφωνήσεις κλπ;New year's cake;Κοπή βασιλόπιτας
Description: Εκδήλωση Τριών Ιεραρχών--Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες, 2016
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1036
Appears in Collections:Εκδήλωση Τριών Ιεραρχών
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1036
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons