Ανάπτυξη τοπολογικά συνεπούς σύμμορφης μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου για τη μοντελοποίηση μη ορθογωνικών διατάξεων στις 3 διαστάσεις

Κοσμάνης, Θεόδωρος/ Kosmanis, Theodoros


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Non rectangular simulation;Conformal methods finite difference time domain;Coordination;Consequence;Ακτινοβολία;Arithmetic technique;Manufacture grid;Συντονισμός;Μη ορθογωνική προσομοίωση;Κατασκευή πλέγματος;Αριθμητική τεχνική;Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός;Συνέπεια;Σύμμορφες μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου;Computational electromagnetics;Radiation
Issue Date: 1-Jul-2015
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΤΕΦ--Τμήμα Οχημάτων,2002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10322
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10322
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.