Ανακύκλωση οχημάτων:Τρόποι επεξεργασίας-Νομοθεσία

Καραγιάννης, Δημήτριος/ Βαρθολομαίος, Δημήτρης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ανακύκλωση μετάλλων;Ανακύκλωση;Απόσυρση αυτοκινήτων;Οχήματα;Ανακύκλωση οχυμάτων
Issue Date: 27-Nov-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την ανακύκλωση των οχημάτων, την ανάλυση του τρόπου επεξεργασίας των διαφόρων μερών ενός αυτοκινήτου καθώς και την υπάρχουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ανακύκλωση αυτοκινήτων περιγράφοντας και αναλύοντας τον τρόπο επεξεργασίας μερικών από τα πιο σημαντικά ρυπογόνα τμήματα ενός οχήματος όπως τα ελαστικά, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα λιπαντικά έλαια και οι καταλύτες, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και την σκοπιμότητα της επένδυσης αυτής. Η ανακύκλωση των οχημάτων είναι μία αλυσίδα ενεργειών στην οποία παίζουν σημαντικό ρόλο οι διαφορετικές διαδικασίες που την απαρτίζουν, από την διάλυση μέχρι την ανακύκλωση. Τα οχήματα που φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία, αποτελούν σήμερα μια σημαντική πηγή δημιουργίας αποβλήτων με σοβαρές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Η ανακύκλωση αυτοκινήτων αποτελεί ένα νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο απαιτούνται αρμονικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών από τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που ολοκλήρωσε τον κύκλο της ζωής του μέχρι τους τελικούς αποδέκτες των υλικών που θα συγκεντρωθούν μετά τη διάλυση του.
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Οχημάτων,2009--αα2219
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10299
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10299
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.