Αντλίες πετρελαίου υψηλής πίεσης Common Rail

Χρυσάκης, Γεώργιος/ Τάσκας, Ιωάννης/ Σταυράκης, Οδυσσέας


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Καύσιμα;Common Rail;Πετρελαιοκινητήρες;Αντλίες πετρελαίου
Issue Date: 27-Nov-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τις αντλίες πετρελαίου υψηλής ταχύτητας πίεσης Common Rail. Το σύστημα καυσίμου ενός κινητήρα πετρελαίου αποτελείται από τη δεξαμενή καυσίμου, το αρχικό φίλτρο, την αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης, το βασικό φίλτρο, την αντλία έγχυσης (υψηλής πίεσης), τους εγχυτήρες (μπεκ) και τις σωληνώσεις. Η σωστή λειτουργία μιας μηχανής diesel στηρίζεται στον, όσο το δυνατόν, καλύτερο ψεκασμό του καυσίμου στο θάλαμο καύσης της. Η έγχυση του καυσίμου σε κάθε κύλινδρο επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της κατάλληλης αντλίας, η οποία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εξάρτημα όλου του συστήματος τροφοδοσίας μιας μηχανής. Συγχρόνως η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή του κύκλου λειτουργίας της μηχανής για κάθε κύλινδρο ξεχωριστά, ενώ, ανάλογα με το φορτίο της μηχανής, θα πρέπει να ελέγχει και τη ποσότητα καυσίμου που θα ψεκαστεί. Οι εγχυτήρες στα συστήματα έγχυσης των μηχανών diesel είναι το τελευταίο τμήμα του κυκλώματος τροφοδοσίας. Με τους εγχυτήρες το καύσιμο ψεκάζεται με τη μορφή λεπτότατων σταγονιδίων (νέφους) στο εσωτερικό των κυλίνδρων προκειμένου να αναμειχθεί με το συμπιεσμένο αέρα, να ψεκασθεί και στο τέλος να καεί.
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Οχημάτων,2009--αα947
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10297
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10297
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.