Καταλύτες οχημάτων

Μπαχαρόγλου, Θεόδωρος/ Τσιόγκας, Σωτήριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Καυσαέρια;Καταλύτης;Αυτοκίνητο
Issue Date: 4-Nov-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τους καταλύτες των οχημάτων επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αμόλυβδης βενζίνης.Η ρύπανση της ατμόσφαιρας δεν προξενείται μόνο απο τα αυτοκίνητα .Άλλες κύριες αιτίες ,εκτός των σταθερών πηγών όπως εργοστάσια ,βιομηχανίες ,κεντρικές θερμάνσεις και αποτεφρωτικοί κλίβανοι ,είναι και οι κινητές πηγές όπως αεροπλάνα ,πλοία και τρένα. Καταλύτης είναι η ουσία που με την παρουσία της διευκολύνει μία χημική αντίδραση, χωρίς όμως να λαμβάνει μέρος στην συγκεκριμένη αντίδραση ». Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, η χημική αντίδραση είναι η ένωση του οξυγόνου με τα προϊόντα της ατελούς καύσης που γίνεται στο θάλαμο καύσης της μηχανής του αυτοκινήτου. Ο καταλύτης τώρα σαν εξάρτημα του αυτοκινήτου , έχει διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από ένα σιλανσιέ εξάτμισης και τοποθετείται στο σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων (εξάτμιση) και αφαιρεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες που υπάρχουν στα καυσαέρια του αυτοκινήτου. Μέσα στον καταλύτη υπάρχει ένα πορώδες κεραμικό υλικό με πολύ μεγάλη επιφάνεια από την οποία περνάνε τα καυσαέρια και ενώνονται με το οξυγόνο. Με άλλα λόγια οξειδώνονται ή «καίγονται». Κάθε χημική αντίδραση είναι απλή ή σύνθετη. Στην απλή χημική αντίδραση συμμετέχουν μόνο τα προϊόντα και αντιδρώντα της αντίδρασης, ενώ στη σύνθετη συμμετέχουν και άλλες ουσίες. Μια σύνθετη χημική αντίδραση μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους διαδοχικές απλές αντιδράσεις. Κάθε απλή αντίδραση χαρακτηρίζεται υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες από μία ταχύτητα. Η ταχύτητα μιας σύνθετης αντίδρασης ισούται πρακτικά με την ταχύτητα της πιο αργής απλής αντίδραση που συμμετέχει, όπως η ταχύτητα μιας σκυταλοδρομίας ισούται με την ταχύτητα του πιο αργού σκυταλοδρόμου.
Description: Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Οχημάτων,2010--αα946
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10291
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10291
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.