Αντλίες Πετρελαίου και σύστημα έγχυσης Common Rail

Γραμματίκης, Βασίλειος/ Τριανταφύλλης, Ιωάννης/ Πολύχρος, Δημοσθένης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πετρέλαιο;Σύστημα Έγχυσης;Αντλία;Common rail
Issue Date: 11-Nov-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τις αντλίες εγχύσεως των πετρελαιοκινητήρων, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο εξάρτημα στα συστήματα τροφοδοσίας των πετρελαιοκινητήρων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συστημάτων τροφοδοσίας πετρελαιομηχανών, αλλά όλα αυτά μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα εξαρτήματα ενός συνήθους συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου σε έναν πετρελαιοκινητήρα είναι: το ρεζερβουάρ (δεξαμενή καυσίμου), η μονάδα μέτρησης της στάθμης καυσίμου, ο σωλήνας αναρρόφησης, οι αγωγοί μεταφοράς (σωληνώσεις), ο αισθητήρας ανίχνευσης νερού μέσα στο καύσιμο, ο διαχωριστής νερού-καυσίμου, η αντλία τροφοδοσίας καυσίμου, οι θερμαντήρες καυσίμου, η αντλία εγχύσεως και τα μπεκ. Η αντλία εγχύσεως θεωρείται το σημαντικότερο εξάρτημα του συστήματος τροφοδοσίας των πετρελαιοκινητήρων και είναι το πολυπλοκότερο διότι εκτός από το ρόλο της να καταθλίβει το πετρέλαιο με υψηλή πίεση επιπλέον θα πρέπει να το καταθλίβει την σωστή χρονική στιγμή ανάλογα με κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους. Οι αντλίες εγχύσεως χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των αντλητικών στοιχείων και τον τρόπο διανομής του πετρελαίου. Έτσι έχουμε τις περιστροφικές αντλίες οι οποίες έχουν ένα αντλητικό στοιχείο με το οποίο καταθλίβουν και διανέμουν το πετρέλαιο σε όλους τους κυλίνδρους του κινητήρα και τις εμβολοφόρες ή παλινδρομικές αντλίες όπως ονομάζονται οι οποίες έχουν ένα αντλητικό στοιχείο για κάθε κύλινδρο του κινητήρα. Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν και θα περιγραφούν και οι δυο τύποι καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου τους είτε είναι μηχανικός είτε ηλεκτρονικός. Ακόμη θα καλυφθούν τα βασικά εξαρτήματα και η αρχή λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας Common Rail. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα περιγραφεί η περιστροφική αντλία εγχύσεως Robert Bosch VE, στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της εμβολοφόρου αντλίας εγχύσεως με τα αντλητικά στοιχεία στην σειρά τύπου Bosch ,PES ,MW, επίσης αναλύει τα κύρια εξαρτήματα και της λειτουργίας του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαιοκινητήρων Common Rail.
Description: Πτυχιακή εργασία--Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών-- Τμήμα Οχημάτων,2009--αα1294
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10289
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10289
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.