Ανάπτυξη εφαρμογών με την σειρά μικροελεγκτών Mega της ATMEL

Σαπουνίδης, Θεοδόσιος/ Καλαμάρας, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: γλώσσα προγραμματισμού;πρωτόκολλο επικοινωνίας SPI;USART;περιφερειακές μονάδες;μικροελεγκτές AVR;Timer;μνήμη;μικρουπολογιστές;μικροελεγκτής;μικροελεγκτές mega ATMEL
Issue Date: 9-Jun-2013
Abstract: Στην ακόλουθη διπλωματική εργασία έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι οποίες θα βοηθήσουν τον αρχάριο χρήστη των μικροελεγχτών AVR να εξοικειωθεί μαζί τους προγραμματίζοντας με την βοήθεια της γλώσσας προγγραματισμού C. Στις επέμενες σελίδες γίνεται λόγος για την εσωτερική δομή των μικροελεγχτών, καθώς και για τις περιφερειακές μονάδες του μικροελεγχτή (timers, ADC, PWM) όπου δίνονται παραδείγματα εκτελέσιμου κώδικα μαζί με την κυκλωματική διασύνδεση των εφαρμογών.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2009 -- α,α 1122
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10251
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalamaras_Alexandros.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10251
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.