Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Γενικού Τμήματος Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής : πρακτικό αρ. 3, 29-5-1985

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής


Η παρούσα συνεδρίαση με θέμα την εκλογή Ε.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ρωσικής γλώσσας και Φυσικής Αγωγής, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαιτούμενων εγγράφων. Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί σε επόμενη συνάντηση.
Institution and School/Department of submitter: Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής
Keywords: Πρακτικά συνεδριάσεων;ΚΞΓΦΑ ΑΤΕΙΘ;Διοικητικά έγγραφα;Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΚΞΓΦΑ) ΑΤΕΙΘ;ΓΤΞΓΦΑ ΤΕΙΘ;Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής (ΓΤΞΓΦΑ) ΤΕΙΘ
Description: Πρακτικά συνεδριάσεων--ΚΞΓΦΑ, 1985
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1024
Appears in Collections:Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KXGFA_3_29-5-1985.pdf5.56 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1024
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons